Roald Sivertsen

Om seg selv og sin kunst, skriver Sivertsen:

Jeg heter Roald Sivertsen, født i 1981 i Stavanger, men bor i Oslo.  Min utdannelse er fra The Florence Academy of Art i Italia, som er en klassisk figurativ maleskole. Jeg jobber med tegning, maleri og akvarell, med utgangspunkt i den figurative tradisjonen.

Arbeidene sirkler rundt gjengivelse av hverdagsobjekter, middagstallerkener på bord, stoler i rom, og isolerte objekter.  Med utgangspunkt i egne erfaringer integreres hverdagen og mine omgivelser, i arbeidet. I maleriene er menneskene fraværende, selv når de er tilstede. De henvender seg til noe utenfor, og søker seg bort. 

Jeg er opptatt av å skildre fravær, og stillhet i en uforløst uro. Jeg søker en forenkling i uttrykket, med bruk av en dempet palett bestående av mye jord pigmenter. Bildene er et forsøk på å fange noe meningsfylt i kaoset.

Maleriene skildrer ikke ett øyeblikk, men søker å skape rom der tiden opphører, historiene som ikke blir fortalt, mellomrommene i det usagte. 

Jeg er opptatt av motsetningene mellom det «velkomponerte» motiv, og den mer tilfeldige, «snapshot» aktige framstillingen, og hva dette gjør med vår lesning.
Jeg er interessert i maleriet som et speil. Avstand og nærhet. Finne det store i det lille. Absurde innslag, sammensetninger, som skaper nye koblinger, og fortolkninger. En flate som kan reflektere både humor og sårbarhet på en og samme tid.

Jeg jobber mye med store kontraster der lyset og mørket bryter opp billedflaten, og enkelte ganger blir lyset, eller mørket selve motivet,

Jeg er opptatt av krysningen mellom det fysiske og det mentale rommet, objekter og interiører får menneskelige egenskaper, og skildrer menneskelige relasjoner, eller mangel på sådanne.