Monika Lavoll

Monika Lavoll (f. 1974), billedkunstner utdannet ved kunstakademiet i Kraków, Polen. Arbeidene hennes hører hjemme i en figurativ tradisjon, selv om denne utstillingen kan oppleves som en passasje mot det abstrakte billedspråket.

Inspirert av snapshots fra et togvindu, skaper hun en serie av landskapsfragmenter. Om disse arbeidene sier hun:

«I november 2019, tok jeg toget mellom Oslo og Gjøvik, og brukte mobilkameraet til å forsøke å fange fargene utenfor. Resultatet ble en serie bilder ute av fokus, der noen av komposisjonene likevel var gode, og fargene gjengitt slik jeg ønsket. Det slående med disse motivene var følelsen de ga: Du vet, når du faller i staver; når blikket er fast, uten noe i fokus, og du ser samtidig som du ikke ser? Dette er en menneskelig erfaring vi alle deler, derfor tror jeg at motivene kan være gjenkjennelige, selv om de kan fremstå som abstrakte. I grenselandet mellom det abstrakte og det figurative er det god plass til betrakterens egne erfaringer – for eksempel det å la tankene fare mens du lar blikket hvile utenfor et togvindu et sted».

Lavoll bodde i Kragerø fra 2012-2016. Hun bor og arbeider nå i Kristiansand.