Merete Løndal

WILDFLOWERS

Samtidskunstner Merete Løndal er en norsk maler og grafiker med nasjonal og
internasjonal eksponering.

Merete Løndal er en norsk grafiker, maler og samtidskunster. Hun har både nasjonale og internasjonale utstillinger bak seg, og kommer til oss med utstillingen WILDFLOWERS.

Maleriene hennes viser en rekke aktuelle opplevelser som skildrer større globale endringer, fra finanskrise til oppmykningen av blokaden på Cuba. Til syvende og sist er Løndal en historieforteller full av lidenskap og oppfatning, og verkene hennes blander nostalgi og modernitet på fascinerende måte.
I utstillingen «Wildflower» viser Merete Løndal motivene til diktene oversatt av lingvist
og oversetter, Siri Camilla Torset, i mediet digitalgrafikk, samt utvalgte malerier i
eggoljetempera på lerret.

Om utstillingen

av Merete Løndal

Kvinner er i mange samfunn rundt i verden bærebjelkene i samfunnet, uten at de
nødvendigvis får kudos for det. Kvinner er sårbare, sterke, modige, bortgjemte og
undervurderte i mange deler av verden. Historien er gjennom år først og fremst
nedtegnet av menn. Da blir det også naturlig at historien preges av dette. Skal
fremtidens historie bli mer balansert må også kvinnene på banen og selv sette
søkelyset på kvinners påvirkning av samfunnet i dag.
I kunst- og bokprosjektet «Bulgarsk Vår» fortelles historien til Blaga Dimitrova og
Elizaveta Bagrjana. To sterke kvinnelige bulgarske forfattere som levde og virket i
hovedsak på 1900-tallet. Motivene er fra en reise til Sofia i fotsporene til disse
kvinnene.
De to poetene var på mange måter foregangskvinner på sin tid, og aldri så lite
rebelske i sin selvstendighet. Temaene de skrev om er like aktuelle i dag som de var
i sin samtid. Tanken er å forene det klassiske med moderne kunst for å vise at
diktene er aktuelle også i dag, og at kvinners utfordringer og følelser er de samme på
tvers av både generasjoner og geografi.

Les mer og se verk: meretelondal.com