Jomfrulandstipendiatene – Suzannah Rehell Øistad og Erika Reed

Ringvirkninger

Erika Reed og Suzannah Øistad

Landskapet i Jomfruland og Kragerø er et helt spesielt krysningspunkt av skogen, kysten og byen. Industrihistorien har hatt stor innvirkning på landskapet i området. Ballastplanter som ble medbrakt av seilskuter på 1800-tallet, er utbredt langs kysten, og deler av Kragerø sentrum er bygget på ballast. Menneskelig aktivitet har etterlatt forstyrrelser i landskapet, noe som lager åpninger for nye plantearter, og som har forårsaket gradvis større endringer i plante- og dyrelivet i området over tid. Hver innvirkning har satt sine konsekvente preg, som er tydelige i både landskapet og i kunsthistorien.

I løpet av et kunstneropphold på to måneder høsten 2021, samlet kunstnerduoen Erika Reed og Suzannah Øistad materialer, video, foto og inntrykk fra Jomfruland og Kragerø. Gjennom deltakelse i ringmerking av trekkfugler med ornitologisk forening, møter med Jomfruland velforening og mange andre lokalkjente, og utflukter både på hav og på land, fant de frem til steder hvor ringvirkningene av menneskelig aktivitet er tydelige i dag, og hvor det pågår intervensjoner i landskapet med mulige fremtidige etterfølger. Resultatet presenteres nå for første gang i Kragerø Kunstforening.

Utstillingen utforsker menneskelig aktivitet – både historisk og kontemporært. Kunstnernes egen aktivitet stilles også under lupen. I utstillingen er papir laget blant annet fra ballastplanter som ble høstet på Jomfruland og i Kragerø, og fra sivet som tetter igjen det ikoniske Tårntjernet på øya. Arbeider i grafikk og video tar for seg gråsonen mellom observasjon og intervensjon fra toppen av fugletårnet på Jomfruland. Arbeidsprosessen har flettet sammen materiale og bilde, landskapets historie og menneskets historie, fortiden og nåtiden, det varige og det flyktige.