John Hoelstad Dæhli

John Hoelstad Dæhli er årets Jomfrulandsstipendiat og gir oss utstillingen AUR, inspirert av hans opphold på Jomfruland høsten 2023.

Dæhli er tegner og grafiker utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo, født og oppvokst på Ringerike (‘86), bosatt i Oslo siden 2006, medlem av Norske Grafikere og Tegnerforbundet.

AUR –En reisedagbok fra Jomfruland

Av John Hoelstad Dæhli

Jeg arbeider med selvbiografiske prosjekter der jeg følger meg selv med tegning på ulike måter, og lager bildeserier fra miljøer jeg er nysgjerrig på. Tegningen bearbeides videre i grafiske teknikker som silketrykk, linosnitt og risografi.

Jeg fører tegnedagbok jevnlig, en form for tegnereportasje fra hverdagen min, og det legger grunnlaget for de forskjellige prosjektene jeg gjør. Tegning er en måte å utforske og fordype meg i omgivelsene, studere et landskap og detaljene i det, og trekke fram historier jeg syns er interessante. Ofte knytter det seg til naturvitenskap, i felt som geologi, botanikk og zoologi, og til arkeologi og kunst- og kulturhistorie. Utgangspunktet for oppholdet mitt på Jomfruland er en interesse for naturhistorien på øya, og Kittelsens opphold på slutten av 1800-tallet.

Skog og vill natur er emner som opptar meg, og som jeg ønsker å utforske i bildene mine; Å komme nærmere skogen, nærmere inn på spørsmål som har med hvordan vi ser naturen, og hvordan naturen ser oss. Jeg interesserer meg spesielt for øde landskap, steder med lite eller ingen innblanding av mennesket, områder hvor man kan se naturen og naturkreftene utfolde seg fritt, villdyrenes og insektenes områder.

Les mer og se verk : www.johndaehli.com