Johan Söderstrøm i Kunstforeningen

Shadow Government er et konsept som beskriver den konspiratoriske forestillingen om at reell makt ikke ligger hos det folkevalgte, men bor hos individer som utøver den bak kulissene, skjult for kontrollen av samfunnet og publikum. Men kanskje er det også slik at det enkelte individ ikke har fullstendig kontroll over sine egne impulser og handlinger. Denne serien handler om den fremmede i oss selv. Hvordan vår selvbevissthet og selvkontroll på mange måter er en fasade, og at det er krefter i oss som vi ikke forstår eller har eierskap til. Men det er på en måte en del av det vi er. Dette gjenspeiles i vårt forhold til omverdenen. Hvordan elementer i det føles fremmed, og at vår frykt / avsky for dette oppstår fra, eller forsterkes av, vår frykt for den fremmede i oss selv. Det er også tydelig i forholdet til det vi ikke kan se, men som likevel påvirker oss.

Johan Söderström er interessert i prosessbasert maleri og menneskelig ensomhet. Hans arbeid er utført med en unik teknikk bestående av fyllstoff innebygd i rammer av eikestripe. Han bruker en rekke enkle, men tydelig definerte metoder for å påføre fyllstoffet i rammen. Denne tilnærmingen begrenser uttrykket av kognitiv kontroll, og åpner dermed muligheter for å avsløre noe ukjent.

De har ofte form av serier eller installasjoner som strekker seg inn i rommet.

Hans arbeid er basert på forestillingen om en grunnleggende fremmedgjøring i mennesket. Ved å bruke maleri ønsker han å formulere noe rundt denne mangelen, eller ønsket, integrert i vår virkelighetsoppfatning, og utforske om problemet kan belyse andre former for sosial og kulturell fremmedgjøring. For eksempel i utviklingen av privilegier, klasseforskjeller, rasisme og fremmedfrykt. Kort sagt forskjellige typer avstander mellom mennesker.

Johan Söderström har tidligere vist arbeider på Kunstgalleriet Trollhättan, Kunsthallen Lokstallet, Kunstepidemien, Galleri Rostrum, Kristiansand Konsthall, Akershus kunstsenter, Trondheim senter for samtidskunst og Tenthaus Oslo. Han er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og bor og jobber i Oslo.