Gunnveig Nerol

Gunnveig Nerol er biletkunstnar og bur i Hol i Hallingdal.

Ho har utdanning frå Kunstskulen i Kabelvåg, Kunsthøgskulen i Bergen og 

frå studier i Japan og Tyskland. 

Ho arbeider innanfor fleire teknikkar og finn overgangar mellom dei ulike materialuttrykk.

Hennar biletuttrykk er i seriar der ho utdjupar ein tematikk.

Biletuttrykket kombinerer abstrakt og konkret, og i arbeidet med flaten mot rommet 

skapar ho komplekse uttrykk. Nerol inviterer betraktaren inn til å skape sin biletforståelse.

Ho har hatt mange separatutstillingar og delteke på nasjonale utstillingar, 

sist ved Nasjonalmuseet sin åpningsutstilling. Har motteke fleire stipender.

Nerol har utført fleire større utsmykkingsoppdrag i ulike glasteknikkar.