Høstutstilling 2021!

Pressemelding:

Kragerø Kunstforening innbyr til HØSTUTSTILLING 2021  i september.

Styret i Kragerø Kunstforening har besluttet å videreføre tidligere tiders Høstutstilling.  Vi håper å få til en årlig utstilling av arbeider fra Kragerøfolk, beboere i distriktet og utflyttede med tilknytning til Kragerø.  Vi ønsker et bredt spekter av arbeider fra både ”leg og lærd”, dvs at det er åpent å søke selv om en ikke er tilsluttet en kunstfaglig organisasjon.  Det vil være en jury bestående av eksterne kunstnere og folk tilknyttet kunst, samt kommitèen nedsatt av styret.

Utstillingen vil være annonsert på vår hjemmeside, samt Facebook, og det vil bli satt inn annonse i KV i juni og august.  Søkere kan sende inn bilder av arbeider til vår epost (post@kragerokunst.no) innen 15.august

Styret