Velkommen

Les Kragerø Kunstforenings programblad for 2016:

image

Kragerø Kunstforening finner du i Kirkegata 5. Våre lokaler med galleri og kunstutstilling. Klikk her for å komme til vår Facebook-side.

fblogo

Programmet for 2016:

16. april – 1. mai Borgny Frøysaa
7. mai – 22. mai Live Haug Hilton, Jomfrulandsstipendiat
18. juni – 3. juli Frode Mikal Lillesund
9. juli – 24. juli Odd Einarson
30. juli – 14. august Yngve Henriksen
17. september – 2. oktober Vibeke Frost Andersen
8. oktober – 23. oktober Høstutstillingen
18. november – 3. desember Telemarkutstillingen

Kragerø er knyttet til mange av våre mest kjente kunstnere.
Theodor Kittelsen (1857 – 1914) ble født og vokste opp her. Her laget han mange av sine mest kjente verker bla. “Nøkken” i sine serie fra Jomfruland. (Wikipedia)
Edvard Munch kom til Kragerø i 1909 og laget mange av sine hovedverk gjennom sine 7 år i byen. B.a. Auladekorasjonene «Solen» og «Historien». (Wikipedia)

I alle år har noen av våre fremste malere forsøkt å fange det spesielle lyset her ute ved kysten. Mange av Skagen-malerne var for 100 år siden faste gjester i Kragerø-skjærgården.

6. juni 2015 er Kunstforeningen 80 år.

Kragerø Blad 7. juni 1935

”Kragerø Kunstforening” dannnet.

Utstilling hver høst av lokale kunstneres arbeider.

Ved det tillyste møte av kunstinteresserte på o.r.sakf. Arentz kontor i går eftermiddag blev ”Kragerø Kunstforening” dannet.

Initiativtageren, o.r.sakf. Arentz redegjorde først for hensikten med foreningen, hvis første og viktigste opgave blir å støtte distriktets kunstnere og skape den best mulige kontakt mellem dem og publikum.

Det foreliggende utkast til vedtekter blev så oplest og godkjent. I vedtektene inngår en paragraf om en fast høst-utstilling årlig av arbeiderav kunstnere herfra eller med tilknytning til distriktet. Ved disse utstillinger – som blir salgsutstillinger – skal hele inntekten av salget komme kunstnerne selv uavkortet til gode likesom de utstiller helt gratis. Den første utstilling får vi allerede i år.

For øvrig er det, som tidligere nevnt, meningen at foreningen efter hvert skal søke å arrangere også andre utstillinger – separatutstillinger og vandreutstillinger m.m, samt foreta innkjøp av kunst når det blir råd til det.

Der forelå følgende forslag til styre: Frk. Aagoth Mürer, redaktør Thv. Naper, maleren Olav Tangen, kontorchef Einar Lunøe og o.r.sakf. Erik Arentz. Forslaget blev enst. vedtatt.

Formannen velges av styret og innen dette.

Medlemskontingenten blev satt til kr. 2 pr. år for enkeltpersoner over 20 år. Kr. 1 for personer under 20 år og for familier kr. 3.

Erik Arentz
Erik Arentz